adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

boombeheer

Bomen zijn een belangrijke bouwsteen van onze leefomgeving. Binnen natuurgebieden bieden ze een bijzonder habitat voor veel soorten. Door mensen worden bos en bosbezoek nog steeds hoog gewaardeerd. In het buitengebied vormen de bomen als wegbegeleiding of houtwallen het geraamte van het landschap. Binnen de bewoonde omgeving van dorpen en steden, maar ook op bijvoorbeeld instellingsterreinen zijn bomen bepalend voor de sfeer, herkenbaarheid en kwaliteit van het woon- en werkklimaat. Steeds vaker wordt de positieve invloed van bomen op de gezondheid van mensen erkend.

Boombeheer
Boombeheer omvat de gehele levenscyclus van een boom; van aanplant tot kap. Een zorgvuldige aanleg en een voldoende grote groeiplaats dragen er aan bij dat bomen decennia lang zonder al te veel zorg toe kunnen. Deskundig beheer draagt bij aan een gezonde en veilige boom. Ondanks de goede zorgen is veiligheid een steeds terugkerend aspect bij het boombeheer. Om allerlei redenen, zoals onbedoelde beschadigingen, ziekten en stormschade kunnen bomen onstabiel en onveilig worden. Een regelmatige controle is essentieel vanuit de zorgplicht. Die zorgplicht geldt voor iedere eigenaar van bomen waar anderen in de buurt kunnen komen.

Staro Natuur en Buitengebied
Voor zowel bossen en natuurterreinen, het buitengebied en de bebouwde kom is Staro Natuur en Buitengebied actief binnen het boombeheer. We verzorgen veiligheidsinspecties, beter bekend als VTA (Visual Tree Assessment). Binnen bossen en natuurgebieden hebben we een degelijke maar praktische insteek die resulteert in een kostenefficiënte aanpak.

Wilt u advies over het onderwerp boombeheer of direct offerte aanvragen? Mail dan naar nicole@starobv.nl of bel 0492 - 450 161

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten