adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

Visual Tree Assessment (VTA)

Iedere eigenaar van een boom heeft een zorgplicht. Deze houdt in dat voldoende zorg moet worden besteed aan bomen om te voorkomen dat ze anderen schade toebrengen. In het geval er iemand schade ondervindt door bijvoorbeeld een afgebroken tak of boom die omvalt, kan hij de eigenaar aansprakelijk stellen. Is er onvoldoende zorg besteed aan de veiligheidsaspecten van de boom. dan is de eigenaar aansprakelijk. De eigenaar zal dus aan moeten kunnen tonen dat hij voldoende zorg aan de boom heeft besteed om dergelijke risico's zo veel mogelijk uit te sluiten. 

VTA (Visual Tree Assessment)
VTA ofwel Visual Tree Assessment is een goed instrument om de zorg in relatie tot veiligheid planmatig en gestandaardiseerd aan te pakken. De visuele boomcontrole brengt in een vijfjaarlijkse tot jaarlijkse cyclus in kaart welke bomen veiligheidsrisico’s opleveren. Bomen waarvan een verhoogde gevaarzetting kan worden verwacht, komen onder een verhoogde zorgplicht. Deze bomen moeten jaarlijks worden gecontroleerd. Het is natuurlijk ook mogelijk de risico’s door middel van onderhoud of kap van de boom weg te nemen.

Staro Natuur en Buitengebied
Staro Natuur en Buitengebied heeft gecertificeerde boomveiligheidscontroleurs in dienst die uw VTA kunnen verzorgen. We zorgen voor een duidelijke verslaglegging. We staan een pragmatische aanpak van geconstateerde risico’s voor. We zetten onze uitgebreide kennis van bomen in om adequate maatregelen te nemen. Deze zijn gericht op het elimineren van de geconstateerde risico’s en het voorkomen dat de risico’s terugkeren.  

 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten