adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

bosstructuurkartering

Bij het monitoren van de bosontwikkeling kan de nadruk op verschillende aspecten worden gelegd. De relevante gegevens die verzameld worden, hangen af van de doelstelling. Wanneer houtteeltkundige gegevens minder belangrijk zijn, is een bosstructuurkartering een goede manier om kwaliteitskenmerken vast te leggen en handvatten te verzamelen voor planning en uitvoering van bosbeheer

Gegevens per afdeling
Tijdens de bosstructuurkartering worden de gegevens per oppervlakteeenheid bepaald. In de regel wordt hiervoor de vak- en afdelingkaart gebruikt. Soms worden hectometerhokken gebruikt. Per eenheid worden tal van gegevens opgenomen over:
+     bomen
+     struiken 
+     dood hout 
+     open plekken 
+     ontwikkelingsfasen 
+     ontwortelingsreliëf 
+     kruidlaag 

Basis voor bosbeheer
De verwerkte gegevens geven een goed beeld van de bosstructuur. Ze kunnen onder andere gebruikt worden voor verantwoording binnen de subsidieregeling natuur en Landschap (SNL). Nog belangrijker is dat de resultaten gespiegeld worden aan de doelen van de beheerder. Deze vergelijking geeft veel inzicht in beheermaatregelen die getroffen kunnen worden om de bosstructuur te verbeteren. En latere kartering zal de verbeteringen dan feilloos aan het licht brengen.

Staro Natuur en Buitengebied
Als ervaren bosbeheerder heeft Staro Natuur en Buitengebied ruime ervaring met verschillende strategieën van bosinventarisatie. De bosstructuurkartering is er daar een van. We nemen de gegevens direct digitaal op om tijd te besparen en fouten in de verwerking te voorkomen. In 2014 zijn voor Natuurmonumenten vier bosstructuurkarteringen uitgevoerd.

Wilt u meer weten over het onderwerp bosstructuurkartering of direct offerte aanvragen? Mail dan naar erik@starobv.nl of bel 0492 - 450 161.

 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten