adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

natuurbeheer

Natuurbeheer is in Nederland essentieel voor het behoud van de specifieke waarde die de natuur heeft. Doordat de natuur versnipperd is en dynamische processen zijn ingedamd zijn veel terreinen een vertegenwoordiging van een bepaald successiestadium of een resultaat van menselijk, vaak cultuurhistorisch, beheer.

Natuur bedreigd
De natuurwaarden van specifieke habitats staan door successie en externe invloeden. zoals vermesting en verdroging onder druk. Door versnippering van leefgebied kunnen soorten niet uitwijken. Habitats en soorten lopen gevaar om plaatselijk, regionaal of landelijk uit te sterven.

Natuurbeheer
Door gericht beheer kunnen veel habitats en soorten behouden worden. Dit vereist kennis van de soorten en de randvoorwaarden die zij stellen aan hun leefomgeving. Weloverwogen beheermaatregelen dragen bij aan behoud. De biodiversiteit wordt versterkt en er wordt voorkomen dat bestaande waarden onbedoeld verloren gaan. Natuurbeheer is specialistisch werk met als voorbeelden:
+       Heidebeheer
+       Beheer van natuurakkers
+       Beheer van vennen
+       Graslandbeheer
+       Begrazingsbeheer
+       Beheer van ecologische verbindingszones

Staro Natuur en Buitengebied
Een degelijke academische kennis van ecologie en praktische ervaring op het gebied van beheerplanning en beheermaatregelen zorgt ervoor dat Staro Natuur en Buitengebied praktisch uitvoerbare plannen levert en een adequaat en kostenbewust natuurbeheer voert. We beheersen het gehele traject van onderzoek, planvorming, uitvoeringsbegeleiding en monitoring.

Wilt u advies over het onderwerp natuurbeheer of direct offerte aanvragen? Mail dan naar erik@starobv.nl of bel 0492 - 450 161

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten