VTA en boombeheer

Bomen zijn een belangrijke bouwsteen van onze leefomgeving. Deskundig beheer (zorgvuldige aanleg en een voldoende grote groeiplaats) draagt bij aan een gezonde en veilige boom. Ondanks de goede zorgen is veiligheid een steeds terugkerend aspect bij het boombeheer. Om allerlei redenen, zoals onbedoelde beschadigingen, ziekten en stormschade kunnen bomen onstabiel en onveilig worden. Een regelmatige controle is essentieel vanuit de zorgplicht.

Iedere eigenaar van een boom heeft een zorgplicht. Is er schade door een boom en blijkt er onvoldoende zorg besteed aan de veiligheidsaspecten van de boom, dan is de eigenaar aansprakelijk. De eigenaar zal moeten kunnen aantonen dat voldoende zorg aan de boom is besteed om dergelijke risico’s zo veel mogelijk uit te sluiten. VTA ofwel Visual Tree Assessment is een goede methode om dit aan te pakken. Volgens gestandaardiseerde methode wordt in kaart welke bomen veiligheidsrisico’s opleveren. Bomen met een verhoogde gevaarzetting komen onder verscherpte controle. Deze bomen moeten jaarlijks worden gecontroleerd. Het is natuurlijk ook mogelijk de risico’s door middel van onderhoud of kap van de boom weg te nemen.

Wat we voor u kunnen betekenen
Voor zowel dorp, stad, park en buitengebied is Staro actief op het gebied van boombeheer. We verzorgen veiligheidsinspecties, beter bekend als VTA (Visual Tree Assessment), nader onderzoek naar groeiplaats en stabiliteit en waardebepaling van bomen. Binnen bossen en natuurgebieden hebben we een degelijke maar praktische insteek die resulteert in een kostenefficiënte aanpak.

Staro Natuur en Buitengebied heeft gecertificeerde boomveiligheidscontroleurs in dienst die uw VTA kunnen verzorgen. We zorgen voor een duidelijke verslaglegging. We staan een pragmatische aanpak van geconstateerde risico’s voor. We zetten onze uitgebreide kennis van bomen in om adequate maatregelen te nemen. Deze zijn gericht op het elimineren van de geconstateerde risico’s en het voorkomen dat de risico’s terugkeren.  

Projecten

Meer weten?

Nicole Cordewener

Adviseur bos, natuur en landschap
leaf