adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

quickscan flora en fauna

Iedereen die plannen heeft om een gebouw te ontwikkelen of een bestemming te wijzigen krijgt te maken met de natuurwetgeving. Of het nu in het buitengebied is of midden in de stad; het is verplicht te onderzoeken of de wet niet wordt overtreden. Hierbij dient te worden gekeken naar beschermde dier- en plantensoorten en beschermde gebieden. Door vroegtijdig in kaart te brengen wat de risico’s zijn voor uw project, kan vertraging bij de uitvoering worden voorkomen.

De eerste stap in het onderzoeken of beschermde soorten of gebieden in (de omgeving van) een plangebied voorkomen is de zogenoemde quickscan flora en fauna. De quickscan flora en fauna is een oriënterend onderzoek. Met behulp van bestaande literatuur en het uitvoeren van een veldbezoek wordt ingeschat welke risico’s uw project loopt. Liggen er beschermde gebieden in de buurt? Of komen er beschermde dier- of plantensoorten in de buurt voor? Op basis van de quickscan flora en fauna wordt het vervolgtraject uitgestippeld/in kaart gebracht. 

Quickscan: een eerste indruk

De quickscan flora en fauna (quickscan natuurwaarden) is een oriënterend onderzoek. Hierin wordt de geplande ontwikkeling getoetst aan de natuurwetgeving. Door middel van een literatuuronderzoek en veldbezoek wordt beoordeeld welke natuurwaarden verwacht worden in het plangebied. Ook wordt gekeken of de plannen mogelijk een negatief effect hebben op Natura 2000-gebied of de Ecologische Hoofdstructuur. Indien in de buurt van het plangebied beschermde soorten voorkomen kan een vervolgonderzoek noodzakelijk zijn. Hierin wordt dan precies in kaart gebracht wat de mogelijke gevolgen zijn voor de soort.

Staro Natuur en Buitengebied

Staro Natuur en Buitengebied heeft een ruime ervaring met het uitvoeren van quickscans flora en fauna. Staro Natuur en Buitengebied begeleidt en adviseert u op een onafhankelijke praktische wijze. Ook voor vervolgonderzoek kunt u bij ons terecht.

Wilt u advies over de quickscan flora & fauna of direct offerte aanvragen? Mail dan naar eric@starobv.nl of bel 0492 - 450 161 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten