adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

vegetatieonderzoek

Het inventariseren en beschrijven van flora en vegetatie geeft inzicht in de natuurwaarden van een terrein en het voorkomen van bijzondere of beschermde plantensoorten. De samenstelling van plantensoorten op een locatie geeft bovendien inzicht in de abiotische omstandigheden. Vanwege deze indicerende waarde van vegetatie zijn de resultaten van vegetatieonderzoek te gebruiken voor bijvoorbeeld het bepalen van herstel- of beheermaatregelen voor een terrein. Vegetatieonderzoek kent verschillende doelen:
+    in kaart brengen van bijzondere of beschermde soorten
+    potenties bepalen voor natuurontwikkeling
+    monitoring van de ontwikkeling van vegetatie

Staro Natuur en Buitengebied
Staro Natuur en Buitengebied voert diverse vormen van vegetatieonderzoek uit. We hanteren een praktische aanpak gericht op het doel van de opdracht. Onze ervaring met vegetatieonderzoek omvat:
+    inventarisatie van (beschermde) flora
+    vegetatieopname en -typologie
+    vegetatiekartering
+    PQ’s opnemen

Wilt u advies over vegetatieonderzoek of direct offerte aanvragen? Mail dan naar eric@starobv.nl of bel 0492 - 450 161 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten