adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

vleermuisonderzoek

Veldonderzoek naar vleermuizen richt zich op het vaststellen welke soorten in het gebied voorkomen en hoe zij het gebruiken. Vleermuisonderzoek is gericht op het lokaliseren van vaste rust- of verblijfplaatsen van vleermuizen. Onder vaste rust- of verblijfplaatsen van vleermuizen worden verstaan:
+    winterverblijfplaatsen
+    zomer- / kraamverblijfplaatsen
+    paarverblijven

Behalve naar verblijfplaatsen wordt tijdens het vleermuisonderzoek gekeken naar aanwezigheid van vliegroutes en foerageergebieden. Bij het uitvoeren van het vleermuisonderzoek, zijn de bepalingen van het Vleermuisprotocol richtinggevend.

Wet natuurbescherming
Er komen in Nederland 17 verschillende soorten vleermuizen voor die allemaal strikt beschermd zijn door de Wet natuurbescherming. Vleermuizen gebruiken gedurende het jaar meerdere verblijfplaatsen voor verschillende functies. Sommige soorten verblijven in gebouwen, andere in bomen. Al deze verblijfplaatsen zijn strikt beschermd en mogen niet verstoord of verwijderd worden zonder ontheffing van de Wet natuurbescherming.

Periode voor vleermuisonderzoek
Onderzoek naar vleermuizen dient te worden uitgevoerd in twee periodes:
+      Half mei t/m half juli
+      Half augustus t/m eind september
Een ecoloog kan u vertellen wat voor uw project de beste aanpak is met betrekking tot natuurwetgeving in het algemeen en vleermuizen in het bijzonder. 

Staro Natuur en Buitengebied
Staro Natuur en Buitengebied heeft ruime ervaring met het uitvoeren van vleermuisonderzoek en is met alle methoden van onderzoek en de eventueel daaruit voortkomende vervolgstappen bekend. Staro Natuur en Buitengebied kan uw projecten op het gebied van natuurwetgeving en vleermuizen deskundig en professioneel begeleiden. Onze ecologen kunnen op maat adviseren wat voor uw project de beste en meest praktische aanpak is. 

Wilt u advies over vleermuisonderzoek of direct offerte aanvragen? Mail dan naar ivar@starobv.nl of bel 0492 - 450 161 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten