adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

vogelonderzoek

Alle van nature in Europa voorkomende vogelsoorten vallen onder het strengste beschermingsregime van de Wet natuurbescherming. Voor veel soorten beperkt deze bescherming zich in de praktijk tot de periode dat ze broeden. Er is een beperkte lijst van soorten die vanwege hun kwetsbaarheid extra bescherming genieten. Omdat zij jaarlijks hetzelfde nest gebruiken of zelf geen nest kunnen bouwen is ook hun nest jaarrond beschermd.
Onderzoek naar vogels vindt in de regel om de volgende redenen plaats:
+    onderzoek in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen
+    monitoring en evaluatie van beheer en inrichting
+    verspreidingsonderzoek

Staro Natuur en Buitengebied
Staro Natuur en Buitengebied heeft veel ervaring met vogelonderzoek. Onze vogelexperts zijn jaarlijks enkele maanden in het veld om broedvogels te inventariseren. Deze vogelonderzoeken bestaan uit onder andere:
+    broedvogelkartering volgens BMP of BSP methode
+    onderzoek naar koloniebroeders, zoals bijvoorbeeld meeuwen en roeken
+    gierzwaluwonderzoek
+    uilenonderzoek
+    huismusonderzoek 

Wilt u advies over vogelonderzoek of direct offerte aanvragen? Mail dan naar eric@starobv.nl of bel 0492 - 450 161 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten