MVO

In januari 2016 heeft Staro tevens het certificaat MVO Prestatieladder Niveau 3 ontvangen. Klik hier om het te bekijken. Dit certificaat bevestigt dat ons streven naar duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen op een goede manier en in samenspraak met onze stakeholders is geïntegreerd in ons managementsysteem.

Staro Natuur en Buitengebied stelt jaarlijks doelen op voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Klik hier om de MVO doelen van 2019 te bekijken.
Klik hier om het eindverslag van de MVO doelen van 2019 te bekijken
Klik hier om de STAVAZA van de MVO doelen van 2020 te bekijken
Klik hier om de MVO doelen van 2021 te bekijken

Meer weten over de milieuprestatie van Staro Natuur en Buitengebied, klik hier voor het Milieubarometerrapport 2019. Staro Natuur en Buitengebied monitort haar energieverbruik en daaraan gekoppelde invloed op het milieu aan de hand van de Milieubarometer. Het is ons doel om de CO2-uitstoot per fte terug te brengen.

leaf
leaf
leaf