adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

Natuurnetwerk Nederland

Om planten en dieren de kans te geven zich te verspreiden in Nederland worden natuurgebieden vergroot en met elkaar verbonden. Dit ecologisch netwerk van natuurgebieden is het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd).

Natuurontwikkeling Natuurnetwerk Nederland
Binnen het NNN is niet alleen bestaande natuur aangewezen, maar ook percelen die nog tot natuur omgevormd dienen te worden. Vaak zijn dit gronden waarvan herinrichting belangrijk is voor bijvoorbeeld systeemherstel of het wegnemen van vermestende en verdrogende landbouwenclaves. De realisatie van het NNN staat de laatste tijd flink onder druk. Er zijn echter nog veel locaties waar functieverandering richting natuur bittere noodzaak is.

Staro Natuur en Buitengebied
Staro Natuur en Buitengebied heeft veel ervaring met het inrichten van EHS/NNN-gronden. Doordat we onze academische kennis van ecologie combineren met onze ervaring als beheerder komen we tot realistische en praktisch uitvoerbare plannen. We kunnen u adviseren bij het gehele traject van visievorming via inrichtingsplan en bestek tot en met directievoering en communicatie.

Wilt u advies over het onderwerp ecologische hoofdstructuur of direct offerte aanvragen? Mail dan naar eric@starobv.nl of bel 0492 - 450 161

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten