adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

ecologische verbindingszone

In Nederland wordt gewerkt aan een samenhangend netwerk van natuurgebieden: de ecologische hoofdstructuur (EHS). De EHS bestaat uit bestaande natuurgebieden en natuurontwikkelingsgebieden. Door deze gebieden met elkaar te verbinden via ecologische verbindingszones wordt het leefgebied van planten en dieren vergroot en de migratie van soorten mogelijk gemaakt.

Nieuwe natuur als verbinding
Ecologische verbindingszones worden gevormd door het aanleggen van nieuwe natuur of door het versterken van bestaande landschapsstructuren.

Ontsnippering
Vaak worden ecologische verbindingszones doorkruist door wegen of spoorwegen. Het aanleggen van faunapassages is dan belangrijk om de dieren veilig en onbelemmerd gebruik te laten maken van de ecologische verbindingszone. Deze zogenaamde ontsnipperingsmaatregelen zijn van groot belang voor o.a. zoogdieren en amfibieën.

Staro Natuur en Buitengebied
Staro Natuur en Buitengebied heeft veel ervaring met het ontwerpen en inrichten van ecologische verbindingszones. Doordat we onze academische kennis van ecologie combineren met onze ervaring als beheerder komen we tot realistische en praktisch uitvoerbare plannen. We kunnen u adviseren bij het gehele traject van visievorming via inrichtingsplan en bestek tot en met directievoering en communicatie.

Wilt u advies over het onderwerp ecologische vebindingszone of direct offerte aanvragen? Mail dan naar erik@starobv.nl of bel 0492 - 450 161

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten