adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

herstel natte bossen

Het aandeel natte bossen was in het verleden veel groter. Door de kanalisering van beken en ontwatering voor de landbouw zijn veel natte bossen verdroogd. Of een bos ooit een nat bos was is vaak al te herleiden uit toponiemen. Staat er ‘broek’ in de naam dan is het wel zeker dat er een nat bos is geweest. Het herstel van natte bossen is vaak complex. Het uiteindelijke doel is het herstel van de oorspronkelijke waterhuishouding. Of dit mogelijk is hangt af van de omstandigheden. Goed onderzoek naar (grond)waterpeilen en de chemische samenstelling van het water geeft veel inzicht in de bestaande situatie en de kansen voor herstel. Daarnaast spreekt de huidige vegetatie vaak boekdelen. Sommige soorten indiceren de verdroging, andere juist de vegetatie van weleer.

Staro Natuur en Buitengebied
Staro Natuur en Buitengebied is goed thuis in het herstel en beheer van natte bossen. We staan een integrale aanpak voor waarbij we het systeem doorgronden voordat we adviezen uitbrengen. Peilbuisonderzoek is daarbij onmisbaar. Regelmatig kunnen we gebruik maken van bestaande peilbuizen en gegevens. Meestal plaatsen we echter in een aantal raaien (tijdelijke) peilbuizen om een goed beeld te krijgen van het grondwatersysteem. Als het systeem in beeld is kan worden bepaald of herstel kansrijk is. Als dit het geval is, stellen we een helder herstelplan op. Daarbij houden we er rekening mee dat stapsgewijze vernatting beter is voor de vegetatie dan plotselinge vernatting.

Wilt u advies over het onderwerp herstel natte bossen of direct offerte aanvragen? Mail dan naar erik@starobv.nl of bel 0492 - 450 161

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten