adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

venherstel

De Nederlandse vennen maken deel uit van kwetsbare systemen. Afhankelijk van de ligging in het landschap zijn ze zuur, zwak gebufferd of gebufferd. De vaak natuurlijke laagtes zijn gevoelig voor onder andere verdroging, verzuring en vermesting. Van de eens zo talrijke en soortenrijke voedselarme vennen is nog maar een klein gedeelte over. De soortenrijkdom is sterk achteruit gegaan.

Door ontginning zijn veel vennen drooggelegd. Van het restant is het hydrologisch systeem vaak sterk aangetast door grondwaterpeilverlagingen en versnelde afvoer van water uit nabijgelegen landbouwgebieden. Systemen van lokale kwel zijn aangetast. De bron van bufferende stoffen is uitgeput.

Staro Natuur en Buitengebied
Staro Natuur en Buitengebied voert onderzoek uit naar de mogelijkheden voor het behoud van vennen, venherstel en de daarvoor karakteristieke soorten. We houden er niet van om vennen als kleine postzegels te zien die met tijdelijke maatregelen ‘aan het infuus’ worden gelegd. We zetten ons in voor systeemherstel, het herstel van het hydrologisch systeem en een dynamisch milieu. Pas als aan deze randvoorwaarden wordt voldaan is het verantwoord en zinvol om oude zaadbronnen bloot te leggen.

Bij venherstel staan we voor degelijk onderzoek voordat de schop in de grond gaat.

Wilt u advies over het onderwerp venherstel of direct offerte aanvragen? Mail dan naar erik@starobv.nl of bel 0492 - 450 161

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten