adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

natuurwetgeving

Natuurwetgeving
In Nederland zijn bijzondere dieren, planten en natuurgebieden beschermd in de Wet natuurbescherming. Voor alle ruimtelijke ingrepen is het tegenwoordig verplicht om te toetsen aan deze wetgeving. Of het nu gaat om de aanleg van een woonwijk, een bedrijventerrein of het slopen van een varkensstal. Ervaring leert dat door in een vroeg stadium de risico´s van projecten in kaart te brengen vertraging bij de uitvoering wordt voorkomen.

Nederland op slot?
Slechts zelden gaan plannen niet door vanwege de bescherming van planten, dieren of natuurgebieden. Als er beschermde natuurwaarden aanwezig zijn kan een vergunning of ontheffing worden aangevraagd. Vaak worden dan voorwaarden gesteld in de vorm van mitigatie of compensatie. 

Staro Natuur en Buitengebied
In het kader van natuurwetgeving voert Staro Natuur en Buitengebied tal van studies uit naar de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen op natuur en landschap. Met uw belang voorop adviseren wij hoe uw plannen kunnen worden uitgevoerd binnen de kaders van de natuurwetgeving.

Wilt u advies over het onderwerp natuurwetgeving of direct offerte aanvragen? Mail dan naar eric@starobv.nl of bel 0492 - 450 161


Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten