adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

natuurwaardenkaart

Bij het uitvoeren van beheer en bij ruimtelijke ontwikkelingen moeten ontwikkelaars en gemeenten rekening houden met beschermde flora en fauna. Beschermde flora en fauna komen voor binnen natuurgebieden, maar ook op plaatsen waar je het minder verwacht, zoals in het stedelijk gebied. Als de aanwezigheid van beschermde soorten in een vroeg stadium van planontwikkeling in beeld is, kunnen goede afwegingen worden gemaakt. Dit scheelt tijd en kosten!

Natuurwaarden
Om alle beschermde flora en fauna in kaart te brengen wordt een zogenoemde nulmeting uitgevoerd. Hiervoor worden alle bestaande gegevens over beschermde soorten verzameld. Op basis van de nulmeting en eventueel aanvullende onderzoeken om de lege plekken in te vullen, kan dan een natuurwaardenkaart van het gebied worden opgesteld. Een natuurwaardenkaart is een gebiedsdekkende kaart met daarin alle bekende gegevens van strikt beschermde flora en fauna gekoppeld aan de terreintypen. 

In de natuurwaardenkaart staan de soorten uit categorie 1,2 en 3 van de Wet natuurbescherming. De natuurwaardenkaart geeft tevens een overzicht van de concentratie van natuurwaarden binnen een gebied en kan ook gebruikt worden bij trendanalyses.

De natuurwaardenkaart dient up-to-date te zijn om bruikbaar te blijven. Staro Natuur en Buitengebied zorgt er daarom voor dat de kaarten minimaal iedere drie jaar worden bijgewerkt. Ook kunnen er inventarisaties in het veld worden uitgevoerd om ontbrekende gegevens aan te vullen. Natuurverenigingen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Staro Natuur en Buitengebied
In onze visie staan bij het maken van een natuurwaardenkaart de wensen van de gebruiker voorop. De weergegeven natuurwaarden dienen overzichtelijk, duidelijk en vooral bruikbaar te zijn. Staro werkt daarom samen met de opdrachtgever naar een natuurwaardenkaart toe. We maken hierbij gebruik van elkaars kennis. Dat is wat ons betreft de sleutel tot succes!

Wilt u advies over de natuurwaardenkaart of direct offerte aanvragen? Mail dan naar karel@starobv.nl of bel 0492 - 450 161 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten