adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

quickscan natuurwaarden

Bij iedere ruimtelijke ingreep dient vanuit de natuurwetgeving beoordeeld te worden of er beschermde natuurwaarden in het plangebied aanwezig zijn. Het gaat om beschermde planten en dieren (Flora- en faunawet), maar ook om beschermde gebieden (Natuurbeschermingswet 1998). Er moet beoordeeld worden of de ruimtelijke ontwikkeling nadelig is voor beschermde soorten of het functioneren van beschermde gebieden. Door vroegtijdig in kaart te brengen wat de risico’s zijn voor uw project, kan vertraging bij de uitvoering worden voorkomen.

Quickscan: een eerste indruk
De quickscan natuurwaarden (ook wel Quickscan flora en fauna) is een oriënterend onderzoek. Hierin wordt de geplande ontwikkeling getoetst aan de natuurwetgeving. Door middel van een literatuuronderzoek en veldbezoek wordt beoordeeld welke natuurwaarden verwacht worden in het plangebied. Ook wordt gekeken of de plannen mogelijk een negatief effect hebben op Natura 2000-gebied of de Ecologische Hoofdstructuur. Indien in de buurt van het plangebied beschermde soorten voorkomen kan een vervolgonderzoek noodzakelijk zijn. Hierin wordt dan precies in kaart te brengen wat de mogelijke gevolgen zijn voor de soort.

Staro Natuur en Buitengebied
Staro Natuur en Buitengebied heeft een ruime ervaring met het uitvoeren van quickscans natuurwaarden. Staro Natuur en Buitengebied begeleidt en adviseert u op een onafhankelijke praktische wijze. Ook voor vervolgonderzoek kunt u bij ons terecht.

Wilt u advies over de quickscan flora & fauna (natuurwaarden) of direct offerte aanvragen? Mail dan naar eric@starobv.nl of bel 0492 - 450 161 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten