adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

rangschikking Natuurschoonwet

De Natuurschoonwet 1928 (NSW) is er om de karakteristieke landgoederen met het daaraan verbonden natuurschoon te behouden. De eigenaar van een landgoed, of eventueel de vruchtgebruiker of erfpachter kan zijn landgoed onder de Natuurschoonwet laten rangschikken. Met de rangschikking kan de eigenaar in aanmerking komen voor belastingvoordelen. Voorwaarde daarbij is dat het landgoed behouden blijft. Om in aanmerking te komen voor rangschikking onder de Natuurschoonwet moet voldaan worden aan de voorwaarden uit het Rangschikkingsbesluit NSW.

Eigenaren van NSW-landgoederen kunnen gebruik maken van fiscale faciliteiten op het gebied van:
+     erfbelasting
+     schenkbelasting
+     onroerende-zaakbelasting
+     overdrachtsbelasting
+     inkomstenbelasting
+     vennootschapsbelasting

Staro Natuur en Buitengebied
Staro Natuur en Buitengebied is volop actief bij de ontwikkeling en het beheer van landgoederen. Zowel bij bestaande als nieuwe landgoederen werken we voor het behoud, herstel en ontwikkeling van cultuurhistorische-, landschappelijke- en natuurwaarden. Het rekening houden met de Natuurschoonwet en rangschikking is voor ons een vanzelfsprekendheid. We maken weloverwogen inrichtingsplannen afgestemd op de wensen van de eigenaar. We dragen zorg voor het volledig en correct indienen van verzoeken tot rangschikking.

Wilt u advies over het onderwerp rangschikking natuurschoonwet of direct offerte aanvragen? Mail dan naar eric@starobv.nl of bel 0492 - 450 161


Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten