adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

ons team

Als enthousiaste adviseurs bieden we raad en daad op het gebied van natuurwetgeving, ecologisch onderzoek, bos- en natuurbeheer, natuurontwikkeling en landschapsinrichting. Onze expertise reikt van beleidsvorming tot en met de begeleiding van en directievoering over inrichtings- en beheerwerkzaamheden. Het team van Staro Natuur en Buitengebied bestaat uit wetenschappers, onderzoekers, denkers en doeners met ambitie. We streven de hoogst mogelijke kwaliteit na en stellen het ontzorgen van onze opdrachtgevers centraal.

 

Erik van der Staak
Erik van der Staak

Erik is de grondlegger van Staro Natuur en Buitengebied en leidt de organisatie als directeur/eigenaar. Hij is gespecialiseerd in bos- en natuurbeheer, natuurbeleid en –ontwikkeling en gebiedsontwikkeling. Mede door zijn praktische kennis en zijn strategisch inzicht is Erik als manager en projectleider een betrouwbare en doortastende senior. Hij is gepassioneerd in zijn werk, communicatief vaardig en zorgt er altijd voor dat schijnbare onmogelijkheden mogelijk worden. U zult met Erik van der Staak als uw adviseur stappen verder komen.

>

Marijke Coolen
Marijke Coolen

Marijke Coolen is bureaumanager van Staro Natuur en Buitengebied. Administratief en secretarieel is zij de steun en toeverlaat van het bureau. Als u belt is zij vaak de eerste die u spreekt en bij oplevering van uw opdracht zorgt ze voor de administratieve afwikkeling. Marijke werkt doordacht, is precies en punctueel en zorgt voor net dat beetje extra kwaliteit voor u als onze opdrachtgever.

>

Nicole Cordewener
Nicole Cordewener

Nicole is adviseur bos, natuur en landschap en het aanspreekpunt voor opdrachtgevers in het Limburgse. Met haar uitgebreide ervaring in het brede werkveld van bos-, natuur-, en landschapsbeheer kan zij u terzijde staan bij zowel beleidsmatige als praktische beheerzaken. Haar motto is denken in kansen en mogelijkheden. Door haar grote betrokkenheid en pragmatische inslag is zij de geijkte persoon om u te ondersteunen bij velerlei aspecten met betrekking tot natuur en buitengebied.

>

Eric Claassen
Eric Claassen

Eric is ecoloog met als specialismen vegetatiekunde, natuurwetgeving en natuurontwikkeling en –beheer. Hij leidt projecten op het gebied van ecologisch onderzoek en natuurwetgeving. Daarnaast zet hij zijn wetenschappelijke en praktische kennis in binnen andere werkvelden van Staro Natuur en Buitengebied. Eric gaat recht op zijn doel af en boekt snel een optimaal resultaat binnen zijn projecten.

>

Nadine Arts
Nadine Arts

Nadine is ecoloog. Nadine begeleidt en verzorgt onderzoek en advies op het gebied van natuurwetgeving en ecologie. Of het nu gaat over flora- en faunaonderzoek, quickscans, passende beoordelingen, de natuurbeschermingswet of andere natuurwet- en regelgeving, Nadine adviseert de best passende oplossingen. Nadine is een uitmuntend schrijfster. Met haar grote kennis van zaken en haar enthousiasme voor natuur en buitengebied zal zij uw opdracht altijd naar een goed resultaat leiden.

>

Karel Küsters
Karel Küsters

Karel is een echte alleskunner in zijn werk als adviseur ecologie, natuurontwikkeling en landschapsinrichting. Karel werkt als projectleider en adviseur aan vele projecten in natuur en buitengebied. Zijn kwaliteiten liggen bij gebiedsontwikkeling, natuurontwikkeling en geo-informatie (GIS). Karel heeft een grote soortenkennis. Hij is gedreven in zijn vak en weet in zijn enthousiasme altijd te zorgen voor een goede en efficiënte organisatie en communicatie.

>

Mark Benders
Mark Benders

Mark werkt als projectmedewerker mee aan veel soorten projecten van Staro Natuur en Buitengebied. Hij heeft een brede ecologische kennis. Hij heeft van zijn hobby’s zijn werk gemaakt. Zijn hart ligt bij vogels en bij bossen, maar ook in het Rotterdamse havengebied voelt hij zich thuis. Zijn brede interesse en kennis maakt Mark tot een interne vraagbaak en geliefd projectmedewerker, zowel intern als extern. Mark heeft een praktische inslag en weet zijn ervaring zowel in het veld als bij de adviezen hoogwaardig in te zetten.

>

Lone Hulsen-Ravensbergen
Lone Hulsen-Ravensbergen

Lone heeft als studente bos- en natuurbeheer in Wageningen haar Master in Aberdeen volbracht. Met haar wetenschappelijke achtergrond is ze in haar hart een echte beheerder. Ze heeft ruime ervaring met communicatie, veldwerk en de Natuurbeschermingswet. Lone heeft zich binnen Staro Natuur en Buitengebied de rol van bosbeheerder snel eigen gemaakt.

>

Kirsten Moonen
Kirsten Moonen

Kirsten is een enthousiaste Plattelandsvernieuwer die zich op de HAS Den Bosch gespecialiseerd heeft in tuin- en landschapsmanagement. In Wageningen heeft ze geproefd aan de landschapsarchitectuur. Binnen Staro Natuur en Buitengebied gaat Kirsten geen enkele uitdaging uit de weg en legt zich in eerste instantie toe op bos, landschap, ontwerp, vormgeving en communicatie.

>

Freek Derks
Freek Derks

Freek is een echte technieker. Hij is reeds jarenlang actief in de uitvoeringsbegeleiding van voornamelijk natuur- en cultuurtechnische projecten. Daarnaast verzorgt Freek de voorbereiding van projecten, van een ontgrondingsvergunning tot directieraming. Het inrichten van een EVZ, een beekmeandering of grootschalige natuurbouw is hem op het lijf geschreven. Als toezichthouder- en directievoerder zet hij zijn kennis in bij de voorbereiding van RAW contracten en aanbestedingen, waarbij mogelijke knelpunten tijdens uitvoering vroegtijdig worden opgemerkt en opgelost.

>

Daniël Joppe
Daniël Joppe

Daniel heeft Bos- en Natuurbeheer gestudeerd aan Van Hall Larenstein. Als projectmedewerker bosbeheer & innovatie neemt bos een prominente plaats in binnen zijn dagelijkse werkzaamheden. Naast innovatie besteedt Daniël dan ook veel tijd aan het blessen van opstanden, het uitvoeren van gedragscodes en het opsnoeien van kwaliteitshout.

>

Ivar Vleut
Ivar Vleut

Ivar heeft een zeer breed scala aan onderzoeksinteresses en -ervaringen binnen de ecologie, met name op het gebied van vleermuizen en planten- en dieren in gematigde en tropische gebieden. Ivar heeft Bos- en Natuurbeheer gestudeerd in Wageningen en zijn PHD ecologie behaald in Mexico. Binnen Staro Natuur en Buitengebied levert hij als ecoloog en vleermuisspecialist zijn bijdrage binnen diverse ecologische projecten.

>

Jannes Hoppenbrouwer
Jannes Hoppenbrouwer

Jannes vervult als afgestudeerde bos- en natuurbeheerder aan Van Hall Larenstein een belangrijke rol bij het veldwerk dat Staro uitvoert. Zijn passie ligt bij bomen en bij bos. Jannes werkt binnen het bosbeheer aan het verhogen van de houtkwaliteit door het selecteren en opsnoeien van kwaliteitsbomen. Daarnaast blest Jannes veel en levert daardoor een belangrijke bijdrage aan de bosontwikkeling. Naast het bosbeheer is Jannes actief in boomveiligheidscontroles, inventarisaties en praktisch veldwerk zoals onderhoud van rasters van begrazingsgebieden.

>

Marieke den Otter
Marieke den Otter

Marieke heeft Toegepaste Biologie gestudeerd aan de HAS Hogeschool en vervolgens Bos- en Natuurbeheer met de specialisatie ecologie in Wageningen. Tijdens haar studie heeft Marieke zich gericht op bestuivers (bijen, vlinders en zweefvliegen). Binnen Staro Natuur en Buitengebied zet zij haar kennis in als projectmedewerker ecologie en houdt zij zich met name bezig met quickscans en natuurwetgeving. Binnen het veldwerk onderzoekt Marieke insecten, maar ook bijvoorbeeld vleermuizen en marters.

>

Ivo Lustenhouwer
Ivo Lustenhouwer

Nadat Ivo Wildlifemanagement heeft gestudeerd in Leeuwarden heeft hij zijn studie vervolgd in Wageningen. Daar heeft Ivo Bos- en natuurbeheer gestudeerd met de specialisatie ecologie en beheer. Ivo is een echte veldecoloog en is tijdens het veldonderzoek echt in zijn element. Ivo is breed georiënteerd en heeft van de meeste soortgroepen een uitgebreide kennis. Binnen Staro inventariseert Ivo met name insecten, vleermuizen, vogels, maar u kunt hem in het veld ook aantreffen op zoek naar amfibieën, reptielen en vissen.

>

Scipio van Lierop
Scipio van Lierop

Scipio is zijn studie gestart aan Van Hall Larenstein waar hij bos- en natuurbeheer heeft gestudeerd. Vervolgens is hij in Nijmegen afgestudeerd op het gebied van dierecologie. Scipio is vogelaar in hart en nieren. Dat blijkt onder andere uit zijn rol bij de oprichting van de Ohoewerkgroep Nederland en zijn voorzitterschap van de werkgroep. Binnen Staro speelt Scipio een belangrijke uitvoerende rol bij de broedvogelkarteringen, o.a. in het kader van SNL-monitoring. Daarnaast houdt Scipio zich bezig met allerlei projecten in het kader van de natuurwetgeving, waaronder quickscans.

>

Peter Kappert
Peter Kappert

Peter studeert momenteel bos- en natuurbeheer aan Van Hall Larenstein. Naast zijn studie werkt Peter twee dagen in de week als enthousiaste veldmedewerker bij Staro. In die dagen ligt de nadruk op boswerkzaamheden zoals het selecteren en opsnoeien van kwaliteitsbomen. Daarnaast draagt Peter bij aan tal van projecten met praktische werkzaamheden als rasters controleren en herstellen. Tot slot werkt hij mee aan diverse vleermuisonderzoeken.

>

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten