adviseurs voor natuuren buitengebied

Boomveiligheidscontrole (VTA) Landgoed Croy

Opdracht
De bossen en lanen rond kasteel Croy zijn een belangrijk onderdeel van het cultuurhistorisch landschap. De stichting die de verantwoordelijkheid heeft over het beheer van Landgoed Croy vindt het belangrijk om te weten of de bomen gezond zijn en geen gevaar opleveren voor recreanten. Mede in het kader van de zorgplicht is aan Staro Natuur en Buitengebied gevraagd een boomveiligheidscontrole uit te voeren.

Aanpak
De visuele boomveiligheidscontrole VTA (Visual Tree Assessment) is uitgevoerd bij zowel individuele laanbomen als in bosranden. De bosranden en de jongere laanstructuren zijn als lijnvormige objecten in kaart gebracht en geïnspecteerd. Van de oudere laanstructuren zijn de afzonderlijke bomen met GPS ingemeten en zijn eventuele conditionele- en structuurproblemen in kaart gebracht. Alle gegevens zijn met een veldcomputer in een Geografisch Informatie Systeem (GIS) vastgelegd. Vervolgens zijn de gegevens voor de opdrachtgever verwoord in een heldere rapportage met tabellen en kaarten die inzichtelijk maken waar zich risicovolle situaties voordoen.

Resultaat
Aan de hand van de uitgevoerde visuele boomveiligheidscontrole kunnen beheermaatregelen worden gepland om de bestaande risico’s weg te nemen. Deze beheermaatregelen zijn inmiddels volgens planning uitgevoerd. De uitbesteding van dit werk en het toezicht op het werk is eveneens door Staro Natuur en Buitengebied verzorgd. 

 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten