adviseurs voor natuuren buitengebied

BREEAM Venco Campus

Opdracht
Vencomatic heeft in Eersel een nieuw modern bedrijfspand gerealiseerd die het duurzaamheidscertificaat  “BREEAM-NL Outstanding” heeft gekregen. Hiervoor heeft Vencomatic op de verschillende onderdelen van het BREEAM systeem, punten verzameld. Staro Natuur en Buitengebied heeft op het gebied van ecologie en landschap zorg gedragen voor het behalen van de punten op de onderdelen LE 3 en LE 4.

Aanpak
Om te zorgen dat Vencomatic alle punten voor de betreffende onderdelen zou behalen zijn er om te beginnen een aantal noodzakelijke flora- en faunaonderzoeken uitgevoerd in het kader van de Flora- en faunawet. Daarnaast is er een ecologisch werkprotocol opgesteld. Hierin staat beschreven hoe voor en tijdens de bouw gewerkt dient worden. Op deze manier wordt de natuurwetgeving in acht genomen en kan de impact op de reeds voorkomende flora en fauna tot het minimale beperkt worden. Tijdens de bouw zijn de onderdelen uit het werkprotocol gecontroleerd en beoordeeld. Staro Natuur en buitengebied heeft aanbevelingen opgesteld voor het optimaliseren van de natuurwaarden op en om het terrein van de Venco Campus. Hierna is er een beheerplan opgesteld om de natuurwaarden ook in de toekomst te garanderen.

Resultaat
Alle opgestelde documenten zijn gebundeld en samengevat in een natuurrapportage. Hier zijn tevens alle onderdelen beoordeeld op basis van de gestelde criteria en de daadwerkelijke uitvoering tijdens de controlemomenten. Ook is er een advies gegeven aan de BREEAM auditor om aan te geven hoeveel punten er behaald zijn op de onderdelen LE 3 en LE 4. Het Ecologische deel van het BREEAM heeft er toe geleid dat: 
+     Er 10 vleermuiskasten zijn ingebouwd in de houten
       gevelbetimmering van het gebouw.
+     Er een ijsvogelvoorziening is geplaatst in de oever van ’t Biesven.
+     Er speciaal rekening is gehouden met vleermuizen bij de
       plaatsing van de buitenverlichting en dat er speciale
       vleermuisvriendelijke verlichting is toegepast.
+     Er flauwe oevers en landhabitat is gerealiseerd voor
       amfibieën.
+     Er een insectenwand is gemaakt voor onder andere
       solitaire bijen en wespen.
+     Er ruimte is gemaakt in de oeverzone voor riet en 
       oeverbeplanting als nestlocatie voor riet en watervogels.
+     Er een steenuilenkast is geplaatst op een rustig deel van 
       het terrein.

 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten