BREEAM Venco Campus

Opdracht

Vencomatic heeft in Eersel een modern bedrijfspand gerealiseerd die het duurzaamheidscertificaat  “BREEAM-NL Outstanding” heeft gekregen. Hiervoor heeft Vencomatic op de verschillende onderdelen van het BREEAM systeem, punten verzameld. Staro Natuur en Buitengebied heeft op het gebied van ecologie en landschap zorg gedragen voor het behalen van de punten op de onderdelen LE3 en LE4.

Aanpak

Om te zorgen dat Vencomatic alle punten voor de betreffende onderdelen zou behalen zijn er om te beginnen een aantal noodzakelijke ecologische onderzoeken uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Daarnaast is er een ecologisch werkprotocol opgesteld. Hierin staat beschreven hoe voor en tijdens de bouw gewerkt dient worden. Op deze manier wordt de natuurwetgeving in acht genomen en kan de impact op de reeds voorkomende flora en fauna tot het minimale beperkt worden. Tijdens de bouw zijn de onderdelen uit het werkprotocol gecontroleerd en beoordeeld. Staro heeft aanbevelingen opgesteld voor het optimaliseren van de natuurwaarden op en om het terrein van de Venco Campus. Hierna is er een beheerplan opgesteld om de natuurwaarden ook in de toekomst te garanderen. 

Resultaat

Alle opgestelde documenten zijn gebundeld en samengevat in een natuurrapportage. Hier zijn tevens alle onderdelen beoordeeld op basis van de gestelde criteria en de daadwerkelijke uitvoering tijdens de controlemomenten. Ook is er een advies gegeven aan de BREEAM auditor om aan te geven hoeveel punten behaald zijn op de onderdelen LE3 en LE4. Het ecologische deel van het BREEAM heeft er toe geleid dat:

  • Tien vleermuiskasten zijn ingebouwd in de houten gevelbetimmering van het gebouw.
  • Een ijsvogelvoorziening is geplaatst in de oever van ’t Biesven.
  • Bij de plaatsing van de buitenverlichting speciaal rekening is gehouden met vleermuizen, hiervoor is vleermuisvriendelijke verlichting toegepast.
  • Flauwe oevers en landhabitat is gerealiseerd voor amfibieën.
  • Een insectenwand is gemaakt voor onder andere solitaire bijen en wespen.
  • Als nestlocatie voor riet- en watervogels in de oeverzone ruimte is gemaakt voor riet en oeverbeplanting.
  • Een steenuilenkast is geplaatst op een rustig deel van het terrein.

Vergelijkbare projecten

leaf