adviseurs voor natuuren buitengebied

Ecologische verbindingszone Hertogswetering

Opdracht
Rond Herpen heeft Staro Natuur en Buitengebied voor een deel van de Hertogswetering een zeer succesvolle ecologische verbindingszone ontworpen. Dat blijkt uit een in opdracht van Brabants Landschap uitgevoerde evaluatie van 11 ecologische verbindingszones in Noord-Brabant. Wellicht mede door dit succes heeft Waterschap Aa en Maas opdracht gegeven om ook voor een deel van de Hertogswetering rond Velp een ecologische verbindingszone te ontwerpen. Dit project maakt deel uit van het Integraal Gebiedsproject Velp.

Aanpak
Voordat met het ontwerpen is begonnen heeft een aantal onderzoeken plaatsgevonden, waaronder:
+     bodemonderzoek
+     archeologisch onderzoek
+     explosievenonderzoek
+     onderzoek naar flora en fauna

Met de verzamelde gegevens als belangrijke input is de ecologische verbindingszone ontworpen. Het inrichtingsplan is voorzien van:
+     een inrichtingskaart
+     dwarsprofielen
+     een grondbalans
+     een beplantingsplan
+     een RAW-bestek
+     een beheer- en onderhoudsplan

Resultaat
De Hertogswetering bij Velp is zodanig aangepast dat deze voor veel soorten beter functioneert als leefgebied en migratiezone. Er zijn onder andere aantrekkelijke oeverzones, poelen en struwelen aangelegd. Steeds in samenhang met het karakteristieke landschap.

 


Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten