adviseurs voor natuuren buitengebied

Ecologische verbindingszone Oeffeltse Raam

Opdracht
De Oeffeltse Raam ontspringt in de gemeente Boxmeer en mondt er na 17 kilometer uit in de Maas. De als ecologische verbindingszone aangewezen waterloop is onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente Boxmeer en Waterschap Aa en Maas heringericht. Staro Natuur en Buitengebied heeft in opdracht van hen:
+     de ecologische verbindingszone Oeffeltse Raam ontworpen
+     een vistrap ontworpen
+     het bestek geschreven
+     directie gevoerd
+     het beheerplan geschreven.

Aanpak
Op basis van de habitateisen van de doelsoorten van de ecologische verbindingszone is een inrichtingsplan gemaakt. Bij het ontwerpen van de inrichting is veel aandacht besteed aan beheerbaarheid van het gebied. Om verspreiding van soorten te bevorderen zijn op de locaties waar de beek wegen kruist ontsnipperingsmaatregelen voorgesteld. Om de migratie van vissen mogelijk te maken is een vistrap ontworpen. Omdat het debiet van de Oeffeltse Raam op middellange termijn flink zal toenemen is er een speciale instelbare vistrap ontworpen. Het complete ontwerp van de inrichting van de Oeffeltse Raam is uitgewerkt tot een RAW-bestek. Het beheerplan is sterk uitvoeringsgericht met vanuit de streefbeelden helder opgestelde werkmethodes en werkwijzen.

Resultaat
Een 17 kilometer lange, natuurlijke beek. In totaal is ruim 25 hectare omgezet in een aantrekkelijk natuurgebied met o.a. natuurlijke oevers, circa 40 poelen en plas-draszones, bloemrijke graslanden en recreatieve mogelijkheden.

 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten