adviseurs voor natuuren buitengebied

Herbegrenzing EHS Haaren

Opdracht
Realisatie van het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente Haaren heeft negatieve effecten op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) door fysieke aantasting en negatieve uitstralingseffecten. In het ontwerpbestemmingsplan is een strook van ca. 10 x 90 meter aan de EHS onttrokken. Deze strook wordt herbestemd met een woonfunctie. Staro Natuur en Buitengebied is gevraagd een advies en compensatieplan op te stellen ten behoeve van de herbegrenzing van de EHS.

Aanpak
Eerst zijn de precieze begrenzing en de aantasting van de Ecologische Hoofdstructuur in kaart gebracht. Ter compensatie van bestaand bos met de daaraan gekoppelde natuurwaarden is een compensatieplan geschreven. De compensatie is getoetst aan zowel de Boswet (herplantplicht) als de ‘Beleidsregel Natuurcompensatie’ van de provincie Noord-Brabant.

Resultaat
Bij vaststelling van het bestemmingsplan is het voldoende voor de gemeente Haaren om het (zoek)gebied voor compensatie te bestemmen als ‘Bos/Natuur’. In de huidige situatie heeft het grootste deel van het beekdal de bestemming ‘Groen’. Na vaststelling van het bestemmingsplan kan natuurcompensatie worden aangelegd.

 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten