Inventarisatie boomstructuren De Rooye Asch

Opdracht

Voor Wind Mee Recreatie BV is in opdracht van Bureau Verkuylen door Staro Natuur en Buitengebied een boominventarisatie (QS Bomen) uitgevoerd op recreatiepark De Rooye Asch in Handel.
De inventarisatie van de bomen en boomstructuren diende als basis voor de nieuwe visie en het inrichtingsplan voor het recreatiepark. Solitaire bomen, boomrijen, lanen en bosschages zijn een essentieel onderdeel van het recreatiepark en bepalen een groot deel van de beeldkwaliteit. Om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht heeft Staro Natuur en Buitengebied tevens de bomen geïnspecteerd op veiligheid.

Aanpak

Om te komen tot de eigenlijke quickscan bomen en boomstructuren is met GIS een kaartsysteem opgezet waarin de opnamegegevens verwerkt konden worden. De bomen, boomrijen en boomgroepen zijn met GPS ingemeten (als punt-, lijn-, of vlakelement) en de bijbehorende parameters (o.a. boomsoort, diameter, conditie, soort aantasting en te nemen maatregel) zijn ingevuld in het digitale bestand. Bij de uitvoering van de quickscan is volstaan met een zorgvuldige uitwendige zichtcontrole. De bomen, boomgroepen en boomstructuren die gekapt moeten worden in verband met veiligheid, of om te behouden bomen vrij te stellen, zijn in het veld geblest.

Resultaat

Uiteindelijk zijn GIS-kaarten met een daaraan gekoppeld databestand (Excel-tabel) opgeleverd. In een bijbehorende rapportage is een toelichting gegeven op de werkwijze en is inzichtelijk gemaakt welke bomen/boomstructuren gekapt dienen te worden of juist behouden zouden moeten worden op het terrein van Recreatiepark De Rooye Asch.

Vergelijkbare projecten

leaf