adviseurs voor natuuren buitengebied

Projectplan PAS Brabant

Opdracht 
De Brabantse Natura 2000-gebieden hebben te lijden onder stikstofdepositie, afkomstig van landbouw, industrie en verkeer. De provincie Noord-Brabant moet op grond van de habitatrichtlijn zorg dragen voor de instandhouding van de habitatgebieden. Natuurmonumenten gaat maatregelen in haar natuurgebieden uitvoeren in het kader van de PAS. Staro Natuur en Buitengebied heeft voor Natuurmonumenten voor zes Natura 2000-gebieden in Brabant een projectplan opgesteld:
+    Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux
+    Weerter- en Budelerbergen & Ringselven
+    Kampina & Oisterwijkse Vennen
+    Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen
+    Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek
+    Brabantse Wal

Dit projectplan dient als subsidieaanvraag bij de provincie en als uitwerking van de werkzaamheden. Voor deze opdracht is intensief samengewerkt met medewerkers van Natuurmonumenten en de provincie. Binnen deze opdracht diende een koppeling gemaakt te worden met de besluitvorming rond de uit de voeren maatregelen en werd advies gevraagd voor de mogelijke subsidieregelingen bij de provincie.

Aanpak 
Allereerst heeft Staro Natuur en Buitengebied de voorgenomen maatregelen van Natuurmonumenten verder uitgewerkt en getoetst aan wat er mogelijk is vanuit de PAS-gebiedsanalyses en de Natura 2000-beheerplannen. Hierna is per gebied met de betreffende medewerker van Natuurmonumenten overlegd waar de benodigde informatie vastgelegd zou worden en zijn de maatregelen afgestemd. De conceptmaatregelen zijn in een pretoets voorgelegd aan medewerkers van de provincie en na afstemming met Natuurmonumenten zijn de opmerkingen verwerkt. Zodra de maatregelen definitief waren is een vergunningenscan uitgevoerd. Dit is verwerkt in de tekst en kostenramingen van het projectplan. 

Resultaat
Uiteindelijk is er een projectplan opgeleverd voor de PAS-maatregelen van Natuurmonumenten Brabant 2018-2021. De maatregelen zijn uitgewerkt tot technische omschrijvingen op hoofdlijnen en duidelijk gelinkt aan de PAS-maatregelen uit de PAS-gebiedsanalyses of de Natura 2000-maatregelen uit de Natura 2000-beheerplannen. In het projectplan zijn kostenramingen en capaciteitsplanningen opgenomen en staat beschreven welke  vergunningen, ontheffingen en vooronderzoeken noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de maatregelen. Ook zijn alle maatregelen geografisch vastgesteld in ArcGIS. Als laatste heeft Staro Natuurmonumenten ondersteund bij de mogelijke subsidieregelingen en het indienen van de subsidieaanvraag bij de provincie.

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten