Boominventarisatie PI Tilburg

Opdracht

Rijksvastgoeddienst is voornemens het terrein van de voormalige penitentiaire inrichting aan de Ringbaan Zuid 500 te Tilburg te herontwikkelen. Onderdeel van dit plan is het kappen van bomen. Rijksvastgoeddienst wil weten hoeveel en welke boomsoorten en maten aanwezig zijn binnen dit terrein. Staro heeft opdracht gekregen hiervoor een boominventarisatie uit te voeren.

Aanleiding

Voor het terrein van de PI Tilburg geldt dat het volgens de Bomenverordening (artikel 5) verboden is zonder vergunning bomen te kappen met een minimale stamomtrek van 40 cm (diameter 12,7) gemeten op 1,30 meter boven het maaiveld.
Voor het kappen van bomen op het terrein van de PI te Tilburg met een diameter van 12,7 cm en groter is het aanvragen van een Omgevingsvergunning noodzakelijk.

Resultaat

Staro heeft alle bomen op het terrein van de PI Tilburg in kaart gebracht met GIS en hier een overzichtskaart van gemaakt met boomnummers.
Er is per boom een foto opgeleverd evenals de volgende gegevens:

 • Boomnummer
 • Wetenschappelijke naam
 • Nederlandse naam
 • Locatie
 • Opnamedatum
 • Stamdiameter op 1,30m hoogte
 • Mate eventuele aantasting kroon
 • Mate eventuele aantasting stam
 • Mate eventuele aantasting wortelstelsel
 • Eventuele vereiste beheermaatregel(en)
 • Urgentie eventuele beheermaatregel(en)
 • Conditie van de boom

Vergelijkbare projecten

Meer weten?

Ivar Vleut

Ecoloog (vleermuisspecialist)
leaf