adviseurs voor natuuren buitengebied

Vegetatieonderzoek waterkeringen

Opdracht
Graszoden van de waterkeringen binnen het waterschap Velt en Vecht zijn over het algemeen erg open en daardoor minder erosiebestendig. Vegetatietypen, -structuur en -dichtheid worden beïnvloed door de wijze van beheer. Het waterschap wil door middel van een proef onderzoeken of de zode als gevolg van schapenbegrazing dichter wordt en daardoor meer erosiebestendig. Staro Natuur en Buitengebied heeft opdracht gekregen voor het uitvoeren van deze proef.

Aanpak
De kwaliteit van de zode van de waterkeringen wordt bepaald op basis van:
+     de vegetatiesamenstelling (welke soorten komen
       voor en in welk bedekkingspercentage)
+     het meten van de doorworteling

Door middel van vegetatieonderzoek is in 2010 de vegetatiesamenstelling en de vegetatie(structuur) binnen het onderzoeksgebied in kaart gebracht. Dit is de nulmeting. Bij dit vegetatieonderzoek is de Tansley-methode gehanteerd. Dit is een pragmatische en vrij snelle inventarisatiemethode die ook toegepast kan worden op niet homogene proefvlakken. De planten in de proefvlakken zijn tot op soort gedetermineerd. Per aangetroffen soort is tijdens het vegetatieonderzoek een schatting gemaakt van het bedekkingspercentage.

Resultaat
Het vegetatieonderzoek heeft geresulteerd in een overzicht van proefvlakken met per proefvlak de aangetroffen plantensoorten en het bedekkingspercentage. Sommige proefvlakken worden beheerd door middel van schapenbegrazing en de andere worden gemaaid. Aan het einde van de proef, in 2014, wordt het vegetatieonderzoek herhaald. De resultaten worden vergeleken met de nulmeting en gecombineerd met de resultaten van het onderzoek naar de doorworteling van de zode. De proef zal uitmonden in een aanbeveling voor de wijze van beheer van de waterkeringen waarmee de meeste erosiebestendigheid bereikt kan worden.

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten