adviseurs voor natuuren buitengebied

Verplaatsen roekennesten Boxmeer

Opdracht
Gemeente Boxmeer is voornemens de buitenste rijen populieren van het roekenbos aan de Hoogendijk te kappen in verband met de veiligheid. Uit inspectie van de bomen blijkt dat deze aan het einde van hun levensfase zijn. In een aantal van deze bomen zijn roekennesten aanwezig. De roek is een inheemse vogelsoort waarvan het nest jaarrond beschermd is. Roeken keren jaarlijks terug naar de bekende nestlocaties en gebruiken de oude nesten opnieuw. De bescherming brengt met zich mee dat ervoor gezorgd moet worden dat er nestgelegenheid beschikbaar blijft voor de roeken. Daarnaast is om de bomen te mogen kappen een ontheffing van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.

Aanpak
Door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een ontheffing van de Wet natuurbescherming verleend om de bomen met roekennesten te mogen kappen. Eén van de voorschriften in de ontheffing is dat nesten verplaatst moeten worden naar te behouden bomen. De werkwijze voor deze mitigerende maatregelen is door Staro Natuur en Buitengebied vastgelegd in een ecologisch werkprotocol. Tevens heeft ecologische begeleiding plaatsgevonden bij de uitvoering van het verplaatsen. Onze ecoloog heeft de te verplaatsen nesten geselecteerd en heeft aangewezen in welke te behouden bomen deze teruggeplaatst dienen te worden.

Resultaat
Met behulp van een kraan zijn door boomverzorgers 11 roekennesten inclusief takvork uit de te kappen bomen gezaagd. Deze nesten zijn bevestigd in de kronen van te behouden populieren even verderop in hetzelfde bos. Het werk is uitgevoerd buiten de voortplantingsperiode van de roeken. Door het verplaatsen van de nesten blijft er voor de roeken nestgelegenheid in het roekenbos. Er wordt gemonitord of de roeken ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van de verplaatste nesten.

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten