adviseurs voor natuuren buitengebied

VTA controle terreinen Pro Persona

Opdracht
Pro Persona heeft als grote organisatie in de geestelijke gezondheidszorg meerdere groen ingerichte terreinen in eigendom. Bomen zijn een essentieel onderdeel van deze terreinen en bepalen een groot deel van de beeldkwaliteit. Om het betreden van deze terreinen veilig te houden en om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht heeft Pro Persona aan Staro Natuur en Buitengebied opdracht gegeven om de bomen te inspecteren op veiligheid.

Aanpak
Op basis van het digitale bomenbestand en ter plaatse uitgevoerde inventarisaties heeft Staro Natuur en Buitengebied samen met Pro Persona de individueel te inspecteren bomen en bosranden bepaald. Bosranden zijn hierbij als één lijnvormig element beoordeeld. De individuele bomen en bosranden zijn vervolgens in GIS opgenomen zodat de VTA controle digitaal kon worden uitgevoerd.

Met behulp van een veldcomputer met eenvoudig in te vullen keuzelijstjes zijn de bomen en bosranden vervolgens beoordeeld op de cruciale punten voor veiligheid.

Resultaat
Na de VTA controle in het veld zijn de bevindingen verwerkt in GIS. Hieruit is eenvoudig te destilleren hoeveel bomen als attentieboom of risicoboom zijn bestempeld, welke werkzaamheden nodig zijn om het terrein weer veilig te maken en op welke termijn deze werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Verder is per boom of bosrand opgenomen wanneer de volgende inspectie plaats moet vinden. Op deze manier kan snel en efficiënt inzicht gegeven worden in de huidige situatie van de boomveiligheid op de verschillende terreinen. Staro Natuur en buitengebied heeft de GIS gegevens voor Pro Persona vertaald in Excel-tabellen en kaartbeelden zodat voor zowel managers als voor het beheer duidelijk is hoe de huidige situatie is en welke werkzaamheden noodzakelijk zijn om de risico’s met betrekking tot de bomen zo laag mogelijk te houden.

 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten