VTA Pro Persona

Opdracht
Pro Persona is een organisatie in de geestelijke gezondheidszorg met meerdere vestigingen in een natuurlijke groene leefomgeving. Bomen zijn een essentieel onderdeel van deze terreinen. De groene omgeving is voor de cliënten van groot belang als ‘healing environment’. Om deze terreinen veilig te houden voor cliënten, bezoekers en medewerkers, en om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht, voert Staro Natuur en Buitengebied in opdracht van Pro Persona sinds 2013 boomveiligheidsinspecties uit op diverse locaties.

Aanpak
Op basis van het digitale bomenbestand en ter plaatse uitgevoerde inventarisaties heeft Staro samen met Pro Persona de individueel te inspecteren bomen en bosranden bepaald. Deze locaties zijn door Staro vastgelegd in GIS zodat de boomveiligheidsinspecties (VTA controle) kunnen worden uitgevoerd. Met behulp van de Collector app worden in het veld digitaal de gegevens ingevoerd en worden de bomen en bosranden periodiek beoordeeld op cruciale punten met betrekking tot veiligheid.

Resultaat
Uit de digitaal ingevoerde gegevens is eenvoudig te bepalen hoeveel bomen als attentieboom of risicoboom zijn bestempeld, welke werkzaamheden nodig zijn om het terrein weer veilig te maken en op welke termijn deze werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Verder is per boom of bosrand opgenomen wanneer de volgende inspectie plaats moet vinden. Op deze manier kan snel en efficiënt inzicht gegeven worden in de huidige situatie van de boomveiligheid op de verschillende terreinen.

Staro Natuur en buitengebied vertaalt de GIS gegevens voor Pro Persona in Excel-tabellen en kaartbeelden zodat duidelijk is wat de huidige situatie is en welke werkzaamheden noodzakelijk zijn om de veiligheidsrisico’s met betrekking tot de bomen zo laag mogelijk te houden.

Vergelijkbare projecten

leaf