adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Wat
Het investeringsregelement Groen Ontwikkelfonds Brabant werkt waar mogelijk samen met andere organisaties aan het vergroten, verbinden en verbeteren van de Brabantse natuurnetwerken. Waar in Brabant is ruimte voor nieuwe natuur? Het Groen Ontwikkelfonds Brabant subsidieert de verwerving van gronden voor natuur, of de functiewijziging van gronden die in eigendom zijn van de aanvrager naar natuur. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant daagt inwoners, ondernemers en overheden uit de regio uit om ‘natuurlijke’ initiatieven te nemen. Als het even kan samen. Het jaarplan 2018 staat in het teken van Natuur anders.

Met dit Investeringsreglement wordt beoogd om in 2027 de totale ecologische hoofdstructuur, thans natuurnetwerk Brabant (NNB) genoemd, te realiseren. Het NNB bestaat uit een natuurdeel (NNB-ehs) en ecologische verbindingszones (NNB-evz).

Wie
I iedereen die wil en kan meedoen.

Waar 
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft ondersteuningsmogelijkheden voor locaties binnen het Natuurnetwerk Brabant, die zijn getypeerd als nog te realiseren nieuwe natuur en verbindingszones

Hoeveel
Het subsidieplafond voor het jaar 2018 is vastgeteld per onderdeel:
+     Verwerving en functieverandering NNB-ehs rijksdeel en de voor PAS
       benodigde percelen, € 20.000.000
+     Inrichting NNB-ehs rijksdeel, € 4.000.000
+     Verwerving en functieverandering NNB-ehs provinciaal deel, € 10.000.000
+     Inrichting NNB-ehs provinciaal deel, € 3.000.000
+     Verwerving, functiewijziging en inrichting enclaves bestaande
       natuur, € 3.000.000
+     Verwerving, functiewijziging en inrichting NNB-evz, waarvoor het 
      waterschap verantwoordelijk is, € 10.000.000;
+     Verwerving, functiewijziging en inrichting NNB-evz, voor zover het 
      niet betreft het NNB-evz als bedoeld onder het vorige punt, € 9.500.000
+     Kavelruil, € 280.000
+     Europese subsidieaanvraag, € 120.000. 
+     Verwerving, functiewijziging en inrichting van wijstegebieden, € 3.500.000

Voorwaarden
+     Subsidieaanvragen voor subsidies als bedoeld in dit
       investeringsreglement 
worden ingediend voor 1 januari 2019.
Overige voorwaarden en meer informatie kunt u vinden in het investeringsregelement van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Wilt u meer informatie over deze subsidie, of wilt u geassisteerd worden bij het indienen van een aanvraag? Mail dan naar erik@starobv.nl of bel 0492 – 450161. 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten