adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

subsidie aanleg faunavoorzieningen

Wat  
Voor het aanleggen van voorzieningen zodat dieren makkelijk over kunnen steken bij gemeentewegen kan subsidie worden aangevraagd. 

Wie
Gemeenten en waterschappen kunnen voor projecten die zorgen voor het ontsnipperen van gemeentewegen, een subsidie ontvangen. 

Waar
Provincie Noord-Brabant

Wanneer 
Van 31 januari 2018 tot en met 2 juli 2018

Hoeveel
Voor 2018 is het totale beschikbare budget voor de aanvraagperiode bedraagt € 420.000. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €50.000 per ontsnipperingslocatie.

Voorwaarden
Enkele belangrijke voorwaarden zijn:
+    het project wordt uitgevoerd binnen het Natuur Netwerk Brabant
+    het project heeft betrekking op een bestaande gemeentelijke
      weg die een ecologische verbindingszone kruist
+    op de locatie worden aantoonbaar vaak dieren aangereden
      door het verkeer
+    het project vormt onderdeel van een ontsnipperingsplan
      dat door de subsidieaanvrager is opgesteld voor een groter gebied.

Wilt u meer informatie over deze subsidie, of wilt u geassisteerd worden bij het indienen van een aanvraag? Mail dan naar erik@starobv.nl of bel 0492 – 450161. 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten