adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

subsidie aanleg en herstel landschapselementen

Wat  
Voor projecten gericht op de aanleg van een landschapselement in de vorm van bijvoorbeeld beplanting of een poel of natuurvriendelijke oever kan subsidie worden aangevraagd. Tevens is dit mogelijk voor projecten gericht op het herstel van een cultuurhistorisch landschapselement.

Wie
Particulieren, ondernemers en overheden

Waar
Provincie Noord-Brabant

Wanneer
Van 31 januari 2018 tot en met 13 december 2018

Hoeveel
Voor 2018 is het totale beschikbare budget € 255.000. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Voorwaarden
Enkele belangrijke voorwaarden zijn:
+     het project wordt uitgevoerd op gronden met een natuur- of agrarische
       bestemming
+     het project vindt plaats buiten de bebouwde kom, buiten een erf en
       buiten het Natuur netwerk Brabant
+     met de uitvoering van het project mag niet worden begonnen voordat
       de subsidieaanvraag is ingediend
+     Overige voorwaarden en informatie vindt u hier.

Wilt u meer informatie over deze subsidie, of wilt u geassisteerd worden bij het indienen van een aanvraag? Mail dan naar erik@starobv.nl of bel 0492 – 450161. 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten