adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

subsidie leefgebied van de bij

Wat
Deze subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op verbetering van het leefgebied van de bij door het nemen van inrichtingsmaatregelen, het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en door kennisontwikkeling en kennisuitwisseling ten behoeven van de imkerpraktijk.
Het gaat in onze provincie niet goed met de bij. Bijen zijn niet alleen belangrijk voor de natuur en de biodiversiteit, maar ook voor de land- en tuinbouw. Daarom kunnen actieplannen worden ingediend die bijdragen aan een betere gezondheid van de bij.

Wie
Actieplannen van rechtspersonen die de gezondheid van de bijen versterken. 

Waar
Provincie Noord-Brabant

Wanneer
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 11 januari 2017 tot en met 2 augustus 2017 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Hoeveel
+     Voor het op een structurele wijze terugdringen van de bijensterfte in
       Noord-Brabant is het beschikbare budget €200.000.
+     Voor het organiseren van veldwerkplekken gericht op
       bij-vriendelijk beheer in de natuur is het beschikbare budget €30.000;
+     Voor het bij-vriendelijk invullen van landbouwgrond is het subsidieplafond
       bereikt. 
+     Voor het gebruik van alternatieve eiwit gewassen is het subsidieplafond
       bereikt 

Voorwaarden
Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:
+     Het project ligt volledig buiten de bebouwde kom.
+     De aanvrager zorgt voor een cofinanciering van 50%.
+     Bij de totstandkoming van het projectplan is de inzet
       van een ecoloog met ervaring met wilde bijen vereist.

Wilt u meer informatie over deze subsidie of wilt u geassisteerd worden bij het indienen van een aanvraag? Mail dan naar erik@starobv.nl of bel 0492 – 450161.

 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten