Natuurinclusief bouwen

Natuur en groen is niet alleen iets wat we in het buitengebied beleven, maar het is vooral ook in het stedelijk gebied van belang.

Ecologie in het ontwerp
Door de ecologie al in het ontwerpproces mee te nemen, kunnen op tijd keuzes gemaakt worden rondom de inrichting van het gebied en het ontwerp van de gebouwen, maar ook voor het behoud van bijzondere of beschermde natuurwaarden in het gebied. Dat scheelt tijd en geld, maar levert tevens een ecologische plus. Een ecologische plus = een economische plus voor uw project, een plus voor de gezondheid van de bewoners, voor de leefbaarheid van de wijk en voor natuur & milieu.

Leefomgeving in balans
Door de ecologie als bouwsteen te gebruiken wordt een woonomgeving gecreëerd die bijdraagt aan een grotere biodiversiteit. “Bio” betekent leven “diversiteit” betekent verscheidenheid. Door een grote verscheidenheid aan verschillende dier- en plantensoorten blijft onze leefomgeving in balans.

Biodiversiteit draagt daardoor bij aan attractievere, leefbaardere en gezondere woongebieden. De verschillende plant- en diersoorten zorgen voor natuurlijke processen, zoals het opslaan van CO2, de productie van zuurstof, waterzuivering en het beheersen van plagen (denk aan eikenprocessierups). Bomen en struiken helpen ook in de strijd tegen fijnstof en kunnen worden gebruikt als windkering, voor verlaging van de omgevingstemperatuur en als geluiddempend element.

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied helpt uw project een ecologische plus te geven. Het gebouw of de buitenruimte groen in te richten. We kijken daarbij naar horizontale en verticale groenstructuren en maatregelen aan gebouwen. We maken inzichtelijk welke maatregelen mogelijk zijn om bij te dragen aan een hogere biodiversiteit en een attractieve, leefbare en gezonde woonomgeving.

leaf