Inmeten met GPS

Bij het werken met bomen, bossen en natuur worden veel gegevens vastgelegd. De gegevens zijn divers en gaan over vlakken, lijnen of punten. Het kunnen kenmerken van het object zijn, inventarisatiegegevens, uit te voeren beheermaatregelen, of bijvoorbeeld foto’s. Van bijna alle objecten in de openbare en niet openbare ruimte is informatie vastgelegd in geografische informatiesystemen (GIS). Het nauwkeurig inmeten van objecten met behulp van GPS (Global Positioning System) is belangrijk voor goede verwerking en visualisatie van gegevens.

Wat we voor u kunnen betekenen
Binnen Staro Natuur en Buitengebied is het inmeten van objecten met behulp van GPS een belangrijk onderdeel van ons werk. Vaak is een globale positiebepaling voldoende, maar zeker in de stedelijke omgeving en voor het uitzetten van werken en het bepalen van een te leveren of geleverde hoeveelheid werk, is een nauwkeurige meting met behulp van GPS belangrijk. We beschikken over de juiste GPS apparatuur om uw werk of objecten zeer nauwkeurig in te meten.

Projecten

leaf