Advisering broedvrijhouden

Broedvogels kunnen binnen het broedseizoen projecten behoorlijk frustreren omdat de nesten, eieren en vogels zelf beschermd zijn. Broedgevallen kunnen projecten (gedeeltelijk) stilleggen. Buiten de broedperiode geldt dit alleen voor vogels met jaarrond beschermde nesten. Broedvrij houden is een effectieve mitigerende maatregel die er voor zorgt dat de werkzaamheden ongehinderd doorgang kunnen vinden; ook in het broedseizoen. Er zijn verschillende methoden om broedvrij te houden. Welke methode ingezet moet worden hangt af van de te verwachten soorten en de terreinomstandigheden

Wat we voor u kunnen betekenen
Het broedvrij houden van terreinen is een belangrijk specialisme van Staro Natuur en Buitengebied. Zowel op het gebied van advisering als het daadwerkelijk broedvrij houden van terreinen hebben we veel ervaring. Bij onze advisering en uitvoering staat twee zaken voorop:

  • Zekerheid waar het gaat om het zo veel mogelijk beperken van het risico op broedende vogels
  • Kostenbewustzijn waarbij we extensief beheren als het kan en intensief als het moet.

Wilt u uitgebreider informatie over broedvrij houden, ga dan naar onze website: www.broedvrij-houden.nl

Projecten

leaf