Zoogdieronderzoek

Zoogdieren laten zich over het algemeen niet gemakkelijk zien. Veel soorten zijn alleen ’s nachts actief. Zoogdieronderzoek vraagt daarom een aanpak die specifiek is afgestemd op de te onderzoeken soort. Voor succesvol onderzoek is kennis vereist van de levenswijze en het leefgebied. Onderzoek naar zoogdieren wordt uitgevoerd in het kader van:

  • natuurwetgeving (Wet natuurbescherming)
  • monitoring
  • natuurontwikkeling
  • gebiedsontwikkeling

Wat we voor u kunnen betekenen
Voor zoogdieronderzoek bent u bij Staro Natuur en Buitengebied in goede handen. Wij hebben expertise van verschillende soorten zoogdieren. We hebben veel ervaring met het uitvoeren van zoogdieronderzoek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van beproefde methoden en middelen, waaronder life traps en cameravallen. Wij hebben de expertise in huis voor het onderzoeken van de volgende soort(groep)en:

Projecten

Muizenonderzoek oeverzones Helmond

Muizenonderzoek oeverzones Helmond

Staro Natuur en Buitengebied heeft onderzoek gedaan naar het voorkomen van waterspitsmuis in de oevers van watergangen in de gemeente Helmond.

Dassenonderzoek Heumen

Dassenonderzoek Heumen

Staro heeft dassenonderzoek gedaan bij een geluidswal van de A73. Met cameravallen zijn belopen dassenpijpen en wissels in kaart gebracht.

Vleermuizen en kamsalamanders ‘s-Hertogenbosch

Vleermuizen en kamsalamanders ‘s-Hertogenbosch

Staro Natuur en Buitengebied heeft vleermuis-, poelkikker- en kamsalamanderonderzoek uitgevoerd in 's-Hertogenbosch voor Arcadis.

Vleermuispalen TU Eindhoven

Vleermuispalen TU Eindhoven

Om eventuele overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen is Staro ingehuurd door de TU Eindhoven om een vleermuisonderzoek uit te voeren.

Vleermuisonderzoek TU Eindhoven

Vleermuisonderzoek TU Eindhoven

Om eventuele overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen is Staro ingehuurd door de TU Eindhoven om een vleermuisonderzoek uit te voeren.

Soortenonderzoek recreatiebedrijf Duinoord

Soortenonderzoek recreatiebedrijf Duinoord

Tijdens de nader onderzoeken naar verschillende soortgroepen zijn door Staro vleermuisverblijfplaatsen vastgesteld in het hoofdgebouw binnen het plangebied.

Inventarisatie soorten in Helmond

Inventarisatie soorten in Helmond

Staro heeft voor Gemeente Helmond globaal onderzocht welke soorten vissen, amfibieën, flora, vlinders, libellen, vogels, vleermuizen en kleine marters voorkomen in de gemeente.

Quickscan – Vleermuis in kelder

Quickscan – Vleermuis in kelder

In verband met inpandige werkzaamheden is een flora en fauna toets uitgevoerd. Tijdens het veldbezoek is in de kelder een gewone grootoorvleermuis aangetroffen.

Compensatie leefgebied marters

Compensatie leefgebied marters

Staro heeft met de uitkomsten van marteronderzoek een inrichtingsvoorstel gemaakt voor het compenseren van steenmarter- en bunzingleefgebied dat verloren gaat.

Zoogdieronderzoek Hilvarenbeek

Zoogdieronderzoek Hilvarenbeek

Na het uitvoeren van een Quickscan in verband met de realisatie van een zonnepark in Hilvarenbeek, is zoogdieronderzoek uitgevoerd.

Monitoring vleermuizen Linschotbrug

Monitoring vleermuizen Linschotbrug

Staro heeft vleermuizen gemonitord en gekeken naar de invloed van werkzaamheden aan de Linschotbrug op vleermuizen.

Meer weten?

leaf