Compensatie leefgebied marters

Opdracht

Gemeente Cranendonck wil meer waterberging realiseren ten noorden van Budel, op de geplande locatie ligt momenteel een bosje. Uit onderzoek is gebleken dat het bosje geschikt is voor marters en dus was het nodig om nader onderzoek te doen. Met de uitkomsten van het marteronderzoek kan het compensatiegebied beter worden ingericht.

Aanpak

In het bosje zijn cameravallen gebruikt om erachter te komen welke diersoorten voorkomen in het gebied. De cameravallen zijn gericht op potentiële looproutes of verblijfplaatsen, en filmen alles wat langs loopt.

Resultaat

Op de beelden is meerdere malen een steenmarter en een bunzing te zien, ook zijn een vos, een houtsnip en meer algemene vogelsoorten gefilmd. Het bosje is door marters in gebruik als foerageergebied en verblijfplaats. Bij het kappen van het bosje en het inrichten van het compensatiegebied wordt gewerkt volgens de Wet natuurbescherming. Door in het compensatiegebied, naast bomen ook struiken, takkenrillen en nestkasten aan te bieden kunnen de marters in beschutting jagen en zich verschuilen. Gemeente Cranendonck maakt het gebied ook geschikt voor muizen en insecten zodat er eten is voor de marters. Tevens is geadviseerd om een vleermuiskast en een insectenhotel te plaatsen om zo het gebied voor veel soorten aantrekkelijk te maken.

Vergelijkbare projecten

leaf