Natuurwaardenkaart

Bij het uitvoeren van beheer en bij ruimtelijke ontwikkelingen moeten ontwikkelaars en gemeenten rekening houden met beschermde flora en fauna. Beschermde flora en fauna komen voor binnen natuurgebieden, maar ook in het stedelijk gebied. Als de aanwezigheid van beschermde soorten in een vroeg stadium van planontwikkeling in beeld is, kunnen goede afwegingen worden gemaakt. Dit scheelt tijd en kosten! Door het maken van een natuurwaardenkaart is in een oogopslag duidelijk welke beschermde soorten (mogelijk) aanwezig zijn.

Natuurwaarden op de kaart
Een natuurwaardenkaart is een overzichtelijke gebiedsdekkende kaart met daarin alle bekende gegevens van beschermde flora en fauna gekoppeld aan de terreintypen. De natuurwaardenkaart geeft tevens een overzicht van de concentratie van natuurwaarden binnen een gebied en kan ook gebruikt worden bij trendanalyses.

Wat we voor u kunnen betekenen
De wensen van de gebruiker staan bij het maken van een natuurwaardenkaart voorop. De weergegeven natuurwaarden dienen overzichtelijk, duidelijk en vooral bruikbaar te zijn. Staro werkt daarom graag samen met de opdrachtgever naar een natuurwaardenkaart toe. We maken hierbij gebruik van elkaars kennis. Dat is wat ons betreft de sleutel tot succes!

Projecten

leaf