Vogelonderzoek

Alle van nature in Europa voorkomende vogelsoorten worden beschermd door de Wet natuurbescherming. Voor veel algemene soorten beperkt deze bescherming zich tot de periode dat ze broeden. Een aantal soorten gebruikt jaarlijks hetzelfde nest of kan zelf geen nest bouwen; hun nest is daarom jaarrond beschermd. Het nest van een vogels met een jaarrond beschermd nest mag niet zomaar worden vernietigd of verwijderd. Voorbeelden van vogels met een beschermd nest zijn:

 • Huismus
 • Gierzwaluw
 • Steenuil en kerkuil
 • Roofvogels, zoals buizerd

Onderzoek naar vogels vindt in de regel om de volgende redenen plaats:

 • onderzoek in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen
 • monitoring en evaluatie van beheer en inrichting
 • verspreidingsonderzoek

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied heeft veel ervaring met vogelonderzoek. Onze vogelexperts zijn jaarlijks enkele maanden in het veld om (broed)vogels te inventariseren. Deze vogelonderzoeken bestaan uit onder andere uit: 

 • gierzwaluwonderzoek
 • huismusonderzoek 
 • uilenonderzoek
 • broedvogelkartering volgens BMP of BSP methode
 • onderzoek naar koloniebroeders, zoals meeuwen en roeken

Projecten

leaf