Dunningspaden aanleggen

Om gebleste bomen te kappen moeten grote machines het bos in om het hout te kappen en af te voeren. Ze rijden daarbij over zogenaamde dunningspaden. Veel beheerders hebben de wens dat de machines steeds dezelfde paden gebruiken om de bodemdruk te concentreren. Dunningspaden liggen vaak op 20 meter, maar steeds meer beheerders willen een extensiever netwerk en kiezen voor bijvoorbeeld 40 meter. Naast betere bodembescherming levert dit ook meer keuzemogelijkheden voor toekomstbomen op en wordt de kans op de vorming van waterlot en stormschade kleiner. Naast betere bodembescherming levert dit ook meer ruimte voor toekomstbomen op en wordt het aantal randbomen (meer kans op de vorming van waterlot en stormschade) minder.

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied zet jaarlijks vele dunningspaden uit. We hanteren kompas, meetlint of GPS om de dunningspaden uit te zetten. Hoe we de paden uitzetten hangt af van het bos. Door het interpreteren van satellietbeelden en hoogtekaarten kunnen we optimaal rekening houden met reeds bestaande (maar in het veld onzichtbare) oude machinepaden en het reliëf en de ontsluiting. De paden worden vooraf op kantoor geprojecteerd en vervolgens met GPS in het bos uitgezet.

Projecten

leaf