Dunningspaden en blessen in Boekenderbos

Opdracht

Het Boekenderbos is een object van Staatsbosbeheer dat ligt in het gebied dat bekend staat als de ‘Heldense bossen’ en/of ‘In den berg’. Het is een flink bosgebied tussen de Limburgse plaatsen Baarlo en Panningen. Het eigendom is zeer versnipperd en voornamelijk verdeeld over vele particuliere eigenaren. De percelen in eigendom van Staatsbosbeheer zijn liggen ook verspreid in het gebied. Ondanks de lastige ontsluiting van het gebied heeft Staatsbosbeheer een houtoogst in het Boekenderbos in voorbereiding. Aan Staro is gevraagd ruim 100 hectare bos te blessen en er om de 20 meter rechte dunningspaden uit te zetten.

Aanpak

Om de offerte te kunnen opstellen is een veldbezoek afgelegd. Hierbij is geconstateerd dat het zicht in de opstanden zeer beperkt was door een dichte laag van inheemse struiksoorten en Amerikaanse eik. Het kaarsrecht uitzetten van dunningspaden over grote afstand leek onbegonnen werk. We hebben daarom voorgesteld de volgende werkwijze te hanteren:

  1. Het intekenen van de dunningspaden in ArcGIS, waarbij rekening is gehouden met de soms flinke hoogteverschillen (dit in verband met de berijdbaarheid voor met name de uitrijcombinatie)
  2. Het met een goede GPS-ontvanger nalopen van de uitgestippelde lijnen die geprojecteerd zijn in ArcGIS Online.

Ondanks het soms dichte kronendak en de dichte onderetage lukte het prima om met behulp van de goede GPS-ontvanger de lijnen strak in het veld uit te zetten. De lijnen zijn helder als dunningspad gemarkeerd met verticale oranje strepen.

Nadat de dunningspaden waren uitgezet, zijn de opstanden geblest en is tegelijkertijd het gebleste hout met de digitale boomklem gemeten. Tijdens het blessen zijn de waargenomen te beschermen flora- en fauna-elementen met behulp van ArcGIS Online vastgelegd.

Resultaat

Het resultaat is een geblest bos met helder uitgezette rechte dunningspaden. Omdat deze op coördinaat vastliggen, kunnen ze in de toekomst gemakkelijk teruggevonden worden. Op die manier wordt voorkomen dat de opstanden geheel worden bereden door de oogstmachines. Zo is de bodem tussen de dunningspaden gespaard. In totaal is bijna 4.000 kubieke meter hout geblest. De meetstaten zijn opgeleverd volgens de gewenste specificaties van Staatsbosbeheer. Ook zijn de GIS-bestanden van de dunningspaden en gedragscode opgeleverd. 

Vergelijkbare projecten

leaf