Ontwerp en realisatie

Een goede voorbereiding is het halve werk, dat geldt zeker voor inrichtingsprojecten in Nederland. Zorgvuldig omgaan met bestaande cultuur- en natuurwaarden en maatregelen treffen om deze waarden te behouden, verbeteren en/of vergroten is een uitgangspunt. Belangrijk hierbij is dat geen nadelige effecten op de omgeving ontstaan. Een zorgvuldig proces start met een passend advies en eindigt met een tevreden oplevering.  

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied heeft ervaring in het realiseren van natuur- en cultuurtechnische projecten. Afhankelijk van de samenstelling en omvang van het project kunnen we u door het proces van vergunningen, aanbesteding en uitvoering loodsen. We zijn op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en kunnen adviseren over een passende aanbesteding of contractvorm en het verkrijgen van benodigde vergunningen. U kunt van ons een deskundige en praktische opstelling verwachten. Ook op het vlak van hydrologie, archeologie, niet gesprongen explosieven of bodemonderzoeken kan Staro Natuur en Buitengebied uw project begeleiden en de zorg uit handen nemen.

leaf