Amfibieënonderzoek

Salamanders, kikkers en padden behoren tot de amfibieën. Amfibieën leven in het water en op het land. Alle amfibieën in Nederland worden beschermd door de Wet natuurbescherming. Er zijn tussen de soorten echter grote verschillen in de mate van bescherming. Amfibieënonderzoek wordt uitgevoerd in het kader van:
+    ruimtelijke ontwikkeling
+    verspreidingsonderzoek
+    monitoring

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied heeft verschillende specialisten op het gebied van amfibieënonderzoek. Afhankelijk van de soort wordt amfibieënonderzoek met behulp van de volgende methoden uitgevoerd:
+    bemonstering met schepnet
+    zoeken naar adulten met zaklamp
+    zoeken naar of vangen van larven
+    zoeken naar eitjes of eiklompen
+    luisteren naar kooractiviteit
+    plonzen tellen

Projecten

leaf