Onderzoek kamsalamander Heeswijk-Dinther

Opdracht

Vanwege uitbreidingsplannen van de opdrachtgever moet een poel binnen een bedrijventerrein te Heeswijk-Dinther mogelijk gedempt worden. Uit een door Staro Natuur en Buitengebied uitgevoerde quickscan Wet natuurbescherming bleek dat het voorkomen van de beschermde kamsalamander in deze poel niet kon worden uitgesloten. Vervolgonderzoek moest uitwijzen op de poel daadwerkelijk door de kamsalamander gebruikt wordt.

Aanpak

Met behulp van een schepnet is de poel bemonsterd om zo larven en/of volwassen kamsalamanders te vangen. Gezien de beperkte omvang van de poel is eenmalige bemonstering voldoende om de aan- of afwezigheid van de kamsalamander te kunnen vaststellen. Door de resultaten van dit onderzoek te combineren met een door Staro Natuur en Buitengebied eerder uitgevoerd amfibieënonderzoek, geeft dit voldoende zekerheid over de aan- of afwezigheid van de kamsalamander in de poel.

Resultaat

Tijdens het ecologisch onderzoek zijn geen kamsalamanders aangetroffen. Wel zijn er alpenwatersalamander juvenielen aangetroffen. Daarnaast zijn onder andere larven van waterkever, diverse watertorren, stekelbaarsjes en libellenlarven opgevist. Tevens bevonden zich meerdere groene kikkers in de poel en zijn ook hier larven van aangetroffen. Een deel van de vangst is bekeken door een cuvet om deze goed te kunnen determineren. Hierbij hebben we ons gefocust op de salamanderlarven.

Vergelijkbare projecten

leaf