Vissenonderzoek

Vissenonderzoek geeft een betrouwbaar beeld van de samenstelling van de vispopulatie in een sloot, plas of beek. Uit de samenstelling van de vispopulatie kunnen conclusies getrokken worden over de kwaliteit van het watersysteem of over beheer en inrichting. Daarnaast kan de aanwezigheid van beschermde soorten worden aangetoond of uitgesloten en kan onderzoek naar exoten plaatsvinden.

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied maakt gebruik van verschillende vangtuigen en methoden van vissenonderzoek. We bezitten alle apparatuur en materieel, zodat we altijd de meest effectieve manier van vissenonderzoek toe kunnen passen. We maken gebruik van:

  • steeknetten
  • zegens
  • cuvetten
  • draagbaar elektrovisapparaat
  • elektrovissen vanaf de boot (met aggregaat)

Staro Natuur en Buitengebied kan u adviseren over de mogelijkheden van vissenonderzoek met gebruikmaking van Environmental DNA (eDNA).

Staro Natuur en Buitengebied werkt volgens een ecologisch werkprotocol en vangt ook vissen af op locaties waar wateren gedempt of vergraven worden, bijvoorbeeld in het kader van natuurherstel. Meer informatie hierover vindt u onder mitigerende maatregelen.

Projecten

leaf