Toolboxmeeting ecologie

Als bouwprojecten of infrastructurele projecten worden uitgevoerd in een omgeving waar beschermde soorten of beschermde habitats aanwezig zijn, is het van belang dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de do’s and don’ts. Hoe gehandeld moet worden (en hoe juist niet) staat beschreven in het ecologisch werkprotocol. Door deze informatie visueel en kort en krachtig over te brengen aan de mensen op de werkvloer, wordt geborgd dat soorten en habitats worden beschermd en gewerkt wordt binnen de kaders van de natuurwetgeving.

Wat we voor u kunnen betekenen
Door de praktische insteek en ervaring van onze ecologen en adviseurs, kan Staro Natuur en Buitengebied zich goed inleven in de werkzaamheden die nodig zijn om een project uit te voeren. Daardoor zien we de punten waar het in het raakvlak met ecologie mis kan gaan. In een heldere toolboxmeeting leggen we kort uit waar het om gaat, wat het belang is, hoe men moet handelen en waar men met vragen terecht kan. Vaak wordt de informatie op een projectposter voor in de keet en/of soortherkenningskaart voor op de machine kort samengevat.

Projecten

Meer weten?

leaf